• nl
Taalkeuze

PC 144 - Landbouw / PC 145 - Tuinbouw: Flitscontroles op 14 september 2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 8/09/2017

Op 14 september 2017 organiseren de inspectiediensten flitscontroles in de land- en tuinbouwsector.

Deze controles zullen voornamelijk gericht zijn op de correcte naleving van de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering.

Welke controles?

Er zal op 2 vlakken worden gecontroleerd tijdens de flitscontrole.

Een eerste luik is controle op sociale fraude. Er wordt onder meer nagegaan of er inbreuken zijn op zwartwerk en illegale tewerkstelling. Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid in de onderneming.

Het tweede luik betreft de controle op sociale documenten, onder meer:

  • Het arbeidsreglement met de bijhorende verplichte bijlagen (werkroosters, bijlage psycho-sociale risico’s, ..);
  • De Dimona-aangiften;
  • De arbeidsovereenkomsten (bv. studentenovereenkomst) en eventuele bijlagen;
  • Afwijkingsdocument of registratiesysteem deeltijdse werknemers;

SSE vzw, uw sociaal secretariaat

Zijn er nog bepaalde documenten waar u niet mee in regel bent? Zijn alle werkroosters in orde? Wat met arbeidskaarten en –vergunningen? Is uw arbeidsongevallenverzekering in orde?

Indien u vragen heeft of aan bepaalde zaken twijfelt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw payrollbeheerder. Aan de hand van een speciale checklist  kunnen wij u voorbereiden op deze aangekondigde controles!

Bron:

  • Diverse persberichten