• nl
Taalkeuze

PC 145 - Tuinbouw: Indexatie januari 2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 13/01/2017

Indexatie van de lonen voor PC 145 van 1,12% op 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 worden alle minimum- en effectieve lonen binnen het Paritair Comité voor tuinbouw verhoogd met 1,12%.

Deze verhoging geldt voor alle subcomités binnen de sector.

Verhoging kledijvergoeding vanaf 1 januari 2017

Naast de indexatie van de lonen worden ook de kledijvergoedingen geïndexeerd met eenzelfde 1,12%.

Voor de verschillende subcomités zijn de bedragen als volgt vanaf 1 januari 2017:

  • PC 145.01: 0,59 EUR per dag / 2,94 EUR per week
  • PC 145.03: 0,75 EUR per dag / 3,76 EUR per week
  • PC 145.04: 0,59 EUR per dag / 2,94 EUR per week
  • PC 145.05: 0,71 EUR per dag / 3,53 EUR per week
  • PC 145.06: 0,59 EUR per dag / 2,94 EUR per week
  • PC 145.07: 0,59 EUR per dag / 2,94 EUR per week