• nl
Taalkeuze

PC 149.01 - Elektriciens: Aanpassing mobiliteitsvergoeding vanaf 1 februari 2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 24/02/2017

In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 (Vervoerskosten) worden de bedragen van de mobiliteitsvergoeding binnen het Paritair Comité voor de Elektriciens (PC 149.01) jaarlijks geïndexeerd. Met ingang van 1 februari 2017 zijn volgende bedragen van toepassing:

Vergoeding Vorig bedrag Bedrag vanaf 1 februari 2017
Openbaar vervoer volledige terugbetaling volledige terugbetaling
Eigen vervoermiddel 0,2595 EUR per kilometer 0,2631 EUR per kilometer
Voertuig werkgever 0,1124 EUR per kilometer 0,1140 EUR per kilometer
Chauffeursvergoeding 0,1264 EUR per kilometer 0,1281 EUR per kilometer

De mobiliteitsvergoeding wordt toegekend aan arbeiders die zich van hun woonplaats naar een werf begeven of van de zetel van de onderneming of de ophaalplaats naar een werf gevoerd worden voor zover deze werf niet de aanwervingsplaats van de arbeiders is. De vergoeding is pas verschuldigd vanaf een minimumafstand van 5 kilometer. Bij combinatie van meerdere voertuigen wordt de vergoeding per voertuig vastgesteld en dienovereenkomstig toegekend.
Merk op: om als chauffeur te worden beschouwd moet men met een bedrijfsvoertuig rijden en minstens 1 medepassagier vervoeren.

Bron:

  • CAO 20 oktober 2011 betreffende de vervoerskosten, nr. 106857.