• nl
Taalkeuze

PC 149.01 - Elektriciens: Aanpassing mobiliteitsvergoeding vanaf 1 februari 2018

Datum: 23/02/2018

In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017 (Vervoerskosten) worden de bedragen van de mobiliteitsvergoeding binnen het Paritair Comité voor de Elektriciens (PC 149.01) met ingang van 1 februari 2018 als volgt gewijzigd:

Vergoeding Vorig bedrag Bedrag vanaf 1 februari 2018
Openbaar vervoer volledige terugbetaling volledige terugbetaling
Eigen vervoermiddel 0,2631 EUR per kilometer 0,2679 EUR per kilometer
Voertuig werkgever 0,1140 EUR per kilometer 0,1161 EUR per kilometer
Chauffeursvergoeding 0,1316 EUR per kilometer 0,1316 EUR per kilometer

De mobiliteitsvergoeding wordt toegekend aan arbeiders die zich van hun woonplaats naar een werf begeven of van de zetel van de onderneming of de ophaalplaats naar een werf gevoerd worden voor zover deze werf niet de aanwervingsplaats van de arbeiders is. De vergoeding is pas verschuldigd vanaf een minimumafstand van 5 kilometer. Bij combinatie van meerdere voertuigen wordt de vergoeding per voertuig vastgesteld en dienovereenkomstig toegekend.

Opgelet: vanaf 1 januari 2012 wordt als chauffeur beschouwd elke arbeider die met een bedrijfsvoertuig minimum 1 medepassagier vervoert. Voorheen was dit criterium vastgesteld op minstens 3 medepassagiers. 

Bron:

  • CAO 27 september 2017 betreffende de vervoerskosten, nr. 142852.