• nl
Taalkeuze

PC 149.01 - Elektriciens: Aanpassing mobiliteitsvergoeding vanaf 1 oktober 2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 6/10/2017

Met ingang vanaf 1 oktober 2017 wordt de mobiliteitsvergoeding voor chauffeurs verhoogd tot 0,1316 EUR per km. Deze verhoging omvat reeds de indexering op 1 februari 2018.

De mobiliteitsvergoeding wordt toegekend aan arbeiders die zich van hun woonplaats naar een werf begeven of van de zetel van de onderneming of de ophaalplaats naar een werf gevoerd worden voor zover deze werf niet de aanwervingsplaats van de arbeiders is. De vergoeding is pas verschuldigd vanaf een minimumafstand van 5 kilometer. Bij combinatie van meerdere voertuigen wordt de vergoeding per voertuig vastgesteld en dienovereenkomstig toegekend.

Merk op: om als chauffeur te worden beschouwd moet men met een bedrijfsvoertuig rijden en minstens 1 medepassagier vervoeren.

Bron:

  • CAO 27 juni 2017, Nationaal Akkoord 2017-2018, nr. 140723.
  • CAO 20 oktober 2011 betreffende de vervoerskosten, nr. 106857.