• nl
Taalkeuze

PC 149.01 - Elektriciens: aanpassing mobiliteitsvergoeding vanaf 1 februari 2016

Categorie: Sectoraal   Datum: 11/03/2016

In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 (Vervoerskosten) worden de bedragen van de mobiliteitsvergoeding binnen het Paritair Comité voor de Elektriciens (PC 149.01) jaarlijks op 1 februari geïndexeerd. Met ingang van 1 februari 2016 worden volgende bedragen toegepast:

Vergoeding Vorig bedrag Bedrag vanaf 1 februari 2016
Openbaar vervoer volledige terugbetaling volledige terugbetaling
Eigen vervoermiddel 0,2588 EUR per kilometer 0,2595 EUR per kilometer
Voertuig werkgever 0,1121 EUR per kilometer 0,1124 EUR per kilometer
Chauffeursvergoeding 0,1261 EUR per kilometer 0,1264 EUR per kilometer

De mobiliteitsvergoeding wordt toegekend aan arbeiders die zich van hun woonplaats naar een werf begeven of van de zetel van de onderneming of de ophaalplaats naar een werf gevoerd worden voor zover deze werf niet de aanwervingsplaats van de arbeiders is. De vergoeding is pas verschuldigd vanaf een minimumafstand van 5 kilometer. Bij combinatie van meerdere voertuigen wordt de vergoeding per voertuig vastgesteld en dienovereenkomstig toegekend. 

Opgelet: vanaf 1 januari 2012 wordt als chauffeur beschouwd elke arbeider die met een bedrijfsvoertuig minimum 1 medepassagier vervoert. Voorheen was dit criterium vastgesteld op minstens 3 medepassagiers.

Bron:

  • CAO 20 oktober 2011 betreffende de vervoerskosten, nr. 106857.