• nl
Taalkeuze

PC 149.01 - Elektriciens : aanpassing mobiliteitsvergoeding vanaf 1 februari 2013

Datum: 8/03/2013

In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 (Vervoerskosten) worden de bedragen van de mobiliteitsvergoeding binnen het Paritair Comité voor de Elektriciens (PC 149.01) met ingang van 1 februari 2013 als volgt gewijzigd :

Vergoeding Vorig bedrag Bedrag vanaf 1 februari 2013
Openbaar vervoer volledige terugbetaling volledige terugbetaling
Eigen vervoermiddel 0,2508 EUR per kilometer 0,2560 EUR per kilometer
Voertuig werkgever 0,1086 EUR per kilometer 0,1109 EUR per kilometer
Chauffeursvergoeding 0,1223 EUR per kilometer 0,1248 EUR per kilometer

De mobiliteitsvergoeding wordt toegekend aan arbeiders die zich van hun woonplaats, de zetel van de onderneming of de ophaalplaats naar een werf begeven, die niet de aanwervingsplaats is, alsook voor verplaatsingen vanaf de werkplaats. De vergoeding is pas verschuldigd vanaf een minimumafstand van 5 kilometer. Bij combinatie van meerdere voertuigen wordt de vergoeding per voertuig vastgesteld en dienovereenkomstig toegekend. Opgelet : vanaf 1 januari 2012 wordt als chauffeur beschouwd elke arbeider die met een bedrijfsvoertuig minimum 1 medepassagier vervoert. Voorheen was dit criterium vastgesteld op minstens 3 medepassagiers.

Bron :

  • CAO 20 oktober 2011 betreffende de vervoerskosten, nr. 106857.