• nl
Taalkeuze

PC 152 - PC 225 Gesubsidieerd Vrij onderwijs : aanvullende eindejaarspremie vanaf 2013

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/03/2014

Aanvullende eindejaarspremie voor arbeiders en bedienden

In PC 152 en PC 225 wordt voorzien in de toekenning van een aanvullende eindejaarspremie voor de arbeiders en bedienden. De scholen zijn verplicht deze aanvulling te betalen vanaf de eindejaarspremie van 2013, maar kunnen de premie terugvorderen bij het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds (SWF).

In beide hierboven vermelde paritaire comités zal in een specifieke CAO bepaald worden wat de modaliteiten zijn met betrekking tot de uitbetaling en terugvordering van deze aanvullende premie.

Vast staat wel al dat het bedrag van de premie berekend zal worden als een percentage op de gewone eindejaarspremie, waaruit volgt dat dus ook alle personeelsleden die recht hebben op een gewone eindejaarspremie daarenboven meteen ook recht openen op de bijkomende eindejaarspremie.

Net zoals de gewone eindejaarspremie wordt ook de aanvullende premie uitbetaald door de werkgever.

Terugvordering van de aanvullende eindejaarspremie bij het Sociaal en Waarborgfonds (SWF)

Registratie bij het SWT vóór 4 april 2014

De werkgever zal de aanvullende premie kunnen terugvorderen bij het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds, maar dient zich daartoe voorafgaandelijk te registreren bij het SWT zodat het Fonds een aanvraagdossier kan openen.

Deze registratie bij het Fonds dient te gebeuren vóór 4 april 2014.

Wat moet u als werkgever concreet doen ?

 • U dient een aanvraagdossier te openen bij het SWF. Dit doet u door een aanmeldingsformulier in te vullen en over te maken aan het SWT. Het formulier is ook terug te vinden op de website www.vsko.be. Het ingevulde formulier moet u vóór 4 april 2014 terugsturen naar eindejaarspremie@sectorvrijonderwijs.be.
 • Van zodra de CAO “aanvullende eindejaarspremie” is ondertekend, zal u verdere uitleg ontvangen met betrekking tot de berekening van de aanvullende premie en de terugvordering bij het SWF.

Welke werknemers moeten vermeld worden op het aanmeldingsformulier ?

 • Kleuter, basis en secundaire scholen en CVO’s :
  • Alle werknemers die een overeenkomst hebben als arbeider;
  • Alle werknemers die een overeenkomst hebben als bediende en die geen administratief medewerker zijn;
  • Alle personeelsleden die in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn (voorheen brugpensioen).
 • Internaten :
  • Alle werknemers die een overeenkomst hebben als arbeider;
  • Alle werknemers die een overeenkomst hebben als bediende en die geen administratief medewerker of studiemeester-opvoeder zijn;
  • Alle personeelsleden die in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn (voorheen brugpensioen);
  • Alle werknemers met een DAC-statuut.

Bron :

 • Mededeling van 12 maart 2014 van het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds van het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs.