• nl
Taalkeuze

PC 152 en 225 - Aanvullende eindejaarspremie voor het gesubsidieerd vrij onderwijs

Categorie: Sectoraal   Datum: 19/09/2014

Aanvullende eindejaarspremie

Zoals reeds meegedeeld in onze Nieuwsflash van 27 maart 2014 wordt in de paritaire comités 152 en 225 een bijkomende eindejaarspremie toegekend aan de arbeiders én bedienden. De premie wordt berekend als een percentage van de ‘gewone’ eindejaarspremie. Hij wordt betaald door de werkgever.

De werkgever die tijdig (vóór 4 april 2014) een aanvraagdossier heeft ingediend bij het Vlaams Sociaal en Waarborgfonds (SWF) kan bij dit fonds de aanvullende eindejaarspremie terugvorderen. De aanvraag voor terugbetaling moet vóór 31 oktober 2014 ingediend worden.

Berekening en betaling

Hoewel de aanvullende eindejaarspremie normaal in de maand december wordt betaald zal de premie van 2013 uitzonderlijk in september 2014 worden betaald. Dit betekent dat in 2014 er twee keer een betaling plaatsvindt: één keer in september 2014 (premie 2013) en één keer in december (premie 2014).

Bedrag

De aanvullende eindejaarspremie wordt als volgt berekend:

Bruto aanvullende premie = loon x referte x 2,5 x 9%

Waarbij: 

  • Loon = het bruto-weekloon in de week van 1 september van het kalenderjaar waarin de premie wordt uitbetaald;
  • Referte = het aantal kalendermaanden dat het personeelslid in dienst was in het voorgaande kalenderjaar gedeeld door 12.

Bron: