• nl
Taalkeuze

PC 152.01 - Opvolgingsformulier VAP-dagen in te dienen vr 30 juni 2013

Categorie: Sectoraal   Datum: 3/05/2013

Door de financiering van extra vrije dagen wensten de sociale partners van de sector te komen tot betere contracten voor het arbeidspersoneel. De tewerkstellingsmaatregelen die voortvloeiden uit het overleg zijn van toepassing op de vrije gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die ressorteren onder PC 152.01.

Deze tewerkstellingsmaatregelen zijn niet van toepassing in de Vlaamse hogescholen. Voor de zonale busbegeleiders is tevens een afzonderlijke regeling van toepassing.

Opvolging Tewerkstellingsfonds

De scholen die gebruik maakten van één van de drie tewerkstellingsluiken konden in het schooljaar 2012-2013 gebruik maken van subsidies. Wat de uitbetaling van de subsidie betreft wordt enkel rekening gehouden met het tewerkstellingsvolume (aantal uren per week) van de arbeiders en niet met de namen van de personeelsleden die op heden in dienst zijn in uw school.

Overeenkomstig de bepalingen van de cao’s die van toepassing zijn, moeten de scholen jaarlijks rapporteren  over de evolutie van de tewerkstelling. Zoals vorig jaar kan dit gebeuren aan de hand van 3 formulieren: deel I identificatie, deel II evaluatie schooljaar 2012-2013 en deel III aanvraag voorschot 2013-2014 (de verklaring op eer, die tevens dient als aanvraag tot verlenging van de maatregelen voor het volgende schooljaar).

In het verleden liep de uitbetaling van de subsidies vertraging op. Om deze situatie te verbeteren, wordt aan de scholen gevraagd een evaluatie van de tewerkstelling te maken voor het einde van het schooljaar i.p.v. aan het begin volgend schooljaar.

In de loop van de maand april zou u een gepersonaliseerd opvolgingsformulier moeten ontvangen hebben. Dit moet vóór 30 juni 2013 worden ingediend, zoniet zal de subsidie vervallen!

Subsidie

Zodra de raad van bestuur van het Tewerkstellingsfonds de verklaring aanvaard heeft, zal de school het resterende bedrag (20%) ontvangen voor het schooljaar 2012-2013 en een voorschot van 80% voor het schooljaar 2013-2014.

Bron:

  • K.B. van 28 april 2011 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de CAO van 2 februari 2010, gesloten in het PC voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de toekenning van extra vrije dagen aan arbeid(st)ers met een contract van onbepaalde duur gecombineerd met vervangende tewerkstelling vanaf schooljaar 2010-2011.