• nl
Taalkeuze

PC 200 - APCB: indexatie op 1 januari 2016

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/11/2015

Op 1 januari 2016 worden de lonen van PC 200 geïndexeerd met 0,43%

Hoewel de Regering besliste tot een indexsprong, zal er voor PC 200 toch een indexatie plaatsvinden op 1 januari 2016. 

Dit is te verklaren doordat de indexsprong (een blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex) pas in maart 2015 effectief van start is gegaan, terwijl de berekening van de index in PC 200 rekening houdt met de indexcijfers van 2014. 

De formule neemt nl. het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het jaar 2014 in verhouding tot het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het jaar 2015: (100,66+100,66)/(100,19+100,26) = 0,43%.

Aldus zullen op 1 januari 2016 alle minimum- en effectieve lonen in PC 200 stijgen met 0,43%.