• nl
Taalkeuze

PC 200 - Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden: Indexatie januari 2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 6/01/2017

Indexatie PC 200 van 1,13% op 1 januari 2017

De indexatie binnen PC 200 wordt bepaald op één vast moment, namelijk op 1 januari van elk kalenderjaar. Voor de bepaling van het percentage op 1 januari 2017 past men volgend indexatiemechanisme toe:

Het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het jaar X - 1 (2016: 101,80) in verhouding tot het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het jaar X - 2 (2015: 100,66). Daardoor bekomt men een indexatiepercentage van 1,13%.

Bijgevolg stijgen op 1 januari 2017 alle minimum- en effectieve lonen in het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) met 1,13%.