• nl
Taalkeuze

PC 200 - Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden: Indexatie van 1,83 % op 1 januari 2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 12/01/2018

De indexatie binnen PC 200 wordt bepaald op een vast moment, namelijk op 1 januari van elk kalenderjaar.

De indexering wordt bepaald in functie van de reële evolutie van het afgevlakte gezondheidsindexcijfer en wordt als volgt berekend:

het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindexcijfers van november en december van het jaar -1 in verhouding tot het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindexcijfers van november en december van het jaar -2.

Concreet wordt dit dus:

(103,61 + 103,72) /2
(101,79 + 101,81) /2

Op 1 januari 2018 zal de indexaanpassing van de lonen in PC 200 1,83 % bedragen wat betekent dat de effectief betaalde lonen, de minimumlonen en het gewaarborgd minimum maandinkomen in dit paritair comité met 1,83 % zullen worden verhoogd.