• nl
Taalkeuze

PC 200 - Aanvullend paritair comité voor de bedienden: Ecocheques 2015

Categorie: Sectoraal   Datum: 5/06/2015

Toekenning ecocheques in juni 2015

Hierbij herinneren wij u aan de toekenning van de ecocheques in de maand juni 2015 voor de bedienden die ressorteren onder het PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden).

Sinds april 2015 werden de loon- en arbeidsvoorwaarden van PC 218 overgenomen in PC 200. Hiervoor verwijzen we naar onze nieuwsflash van 17/04/2015.

Aan elke voltijds tewerkgestelde bediende met een volledige referteperiode dienen in de maand juni 2015 ecocheques toegekend te worden ter waarde van 250 EUR. De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf 1 juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 mei van het lopende kalenderjaar.

Aan de deeltijdse werknemers zullen de ecocheques als volgt worden toegekend:

Wekelijkse arbeidsduur
Vanaf 4/5 voltijdse tewerkstelling 250 EUR
Vanaf 3/5 voltijdse tewerkstelling 200 EUR
Vanaf 1/2 voltijdse tewerkstelling 150 EUR
Minder dan 1/2 voltijdse tewerkstelling 100 EUR

Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode zal een bedrag toegekend worden pro rata de werkelijke prestaties en gelijkgestelde periodes.

Gelijkwaardig voordeel

De ondernemingen die in 2015 ecocheques hebben uitbetaald kunnen volgend jaar een gelijkwaardig voordeel voorzien. 

De omzetting dient evenwel voorzien te worden vóór 31 oktober 2015. Voor nieuwe ondernemingen moet dit gebeurd zijn voor 31 mei van het jaar waarin ze de eerste uitbetaling zouden moeten doen.

  • In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging gebeurt dit via een schriftelijk akkoord met de syndicale vertegenwoordiging. 
  • In ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging gebeurt dit via een voorafgaandelijke informatie door de werkgever aan de bedienden.

Werkgevers die niet tijdig een gelijkwaardig voordeel hebben voorzien, zullen alsnog ecocheques moeten toekennen.

Praktische modaliteiten

De bestelling van de ecocheques gebeurt, naar analogie met de regeling maaltijdcheques, via de gekende leveranciers Sodexo of Edenred. 

Voor de administratieve afhandeling van de bestelling ecocheques kunt u uiteraard een beroep doen op de diensten van ons sociaal secretariaat. Wij zorgen voor de registratie van uw dossier bij de leverancier en maken de bestelling van de ecocheques aan hen over. 

Gelieve uw dossierbeheerder te contacteren voor verdere praktische afspraken. U kunt ook bij deze laatste terecht voor meer informatie over de concrete toekenningsmodaliteiten.