• nl
Taalkeuze

PC 201 - Werkgevers van de zelfstandige kleinhandel: informeer uw werknemers over hun voordelen!

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/03/2015

Het sociaal fonds van het paritair comité nr. 201 komt voor de bedienden tussen in de kosten van kinderopvang.

Kinderopvang

  • Alleen voor kinderen tot 3 jaar;
  • Ten minste één trimester met minimum 65u van opvang in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft;
  • Opvang in erkende kinderkribbe, peutertuin of bij onthaalmoeder;
  • De opvang vond plaats of begon in het voorgaande jaar.

Buitenschoolse en flexibele opvang

  • Alleen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar;
  • Ten minste één trimester met minimum 65u van opvang in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft;
  • De opvang vond plaats in het voorgaande jaar.

Kinderopvang voor zieke kinderen

Voor de kinderen van 0 tot 12 jaar kan de bediende ook beroep doen op een dienst van "thuisopvang voor zieke kinderen". Deze dienst stuurt dan een kinderverzorg(st)er die voor het zieke kind kan zorgen (zo nodig ook op zaterdag).

Indien uw werknemers wensen van deze voordelen te genieten, kunnen ze rechtstreeks het sociaal fonds contacteren! 

www.sociaalfonds201.be