• nl
Taalkeuze

PC 201 - Zelfstandige kleinhandel: Indexatie maart 2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 10/03/2017

Indexatie PC 201 van 2% op 1 maart 2017

Met ingang van 1 maart 2017 worden alle schaallonen binnen het paritair comité voor zelfstandige kleinhandel verhoogd met 2%.
De reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag. Dit betekent dat het verschil van het reële loon met dat schaalloon behouden blijft.