• nl
Taalkeuze

PC 201 - Zelfstandige kleinhandel: Jaarlijkse premie vanaf augustus 2016

Categorie: Sectoraal   Datum: 5/08/2016

Deze CAO is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201).

Jaarlijkse premie vanaf augustus 2016

In uitvoering van de CAO van 16 september 2016 ontvangt elke voltijdse tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode in de maand augustus een jaarlijkse premie van 188 EUR bruto. Deze wordt betaald samen met het loon van de maand augustus.

De jaarlijkse premie wordt voor het eerst betaald in augustus 2016, rekening houdend met de referteperiode die loopt van 1 augustus 2015 t.e.m. 31 juli 2016.

Werknemers met een onvolledige referteperiode hebben recht op 1/12 van de premie per volledige gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand. Eenzelfde methode wordt gebruikt bij uitdiensttreding.

Voor deeltijdse werknemers wordt de premie toegekend in verhouding tot hun prestaties.

Deze premie moet niet worden betaald indien de werkgever vóór 1 januari 2016 het voordeel heeft omgezet in een verhoging van patronale bijdrage in de maaltijdcheques met 1 EUR per dag.

Merk op!
Hebt u er in 2014 voor gekozen om de jaarlijkse premie niet om te zetten in ecocheques (cf. CAO 4 februari 2014, nr. 121363), maar een bruto-premie toe te kennen, dan betaalt u vanaf 2016 jaarlijks zowel in april als in augustus een premie van 188 EUR bruto aan uw voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode.


Bron: