• nl
Taalkeuze

PC 202 - Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelbedrijven: Ecocheques 2015

Categorie: Sectoraal   Datum: 5/06/2015

Toekenning ecocheques in juni 2015

Hierbij herinneren wij aan de toekenning van de ecocheques in de maand juni 2015 voor de bedienden die ressorteren onder het PC 202 (paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren), met uitsluiting van het PC 202.01 (paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven). 

Aan elke voltijds tewerkgestelde bediende met een volledige referteperiode moeten in de maand juni 2015 ecocheques toegekend worden ter waarde van 250 EUR. De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf 1 juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 mei van het lopende kalenderjaar.

Aan de deeltijdse werknemers zullen de ecocheques als volgt worden toegekend:

Wekelijkse arbeidsduur 2015
Vanaf 27u /week 250 EUR
Vanaf 20u en minder dan 27u/week 200 EUR
Vanaf 17,5u en minder dan 20u/week 150 EUR
Minder dan 17,5u/week 100 EUR
Contracten van 8u/week
en eendagscontracten
  75 EUR

Onder de wekelijkse arbeidsduur in de hierboven vermelde tabel wordt verstaan het gemiddelde van de effectieve prestaties in de referteperiode. 

Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode zal een bedrag toegekend worden pro rata van de werkelijke prestaties en gelijkgestelde periodes (volgens CAO 98).

Er worden GEEN ecocheques toegekend aan de studenten die onderworpen zijn aan de verminderde RSZ-bijdragen, de zogenaamde solidariteitsbijdragen.

Gelijkwaardig voordeel

Ondernemingen konden tot 30 september 2014 de ecocheques omzetten in een ander voordeel.

Indien er geen ondernemings-CAO afgesloten werd vóór 30 september 2014, is het systeem van de ecocheques automatisch van toepassing.

Bron:

  • CAO 19 .02.2014, nr. 122053.