• nl
Taalkeuze

PC 202.01 : Toekenning jaarlijkse premie of ecocheques

Categorie: Sectoraal   Datum: 21/03/2014

Jaarlijkse premie of ecocheques

In uitvoering van het Sectoraal Akkoord 2013 – 2014 afgesloten voor de bedienden van paritair comité 202.01 (middelgrote levensmiddelenbedrijven) heeft elke tewerkgestelde bediende (met uitzondering van de studenten) recht op een jaarlijkse premie of ecocheques.

Vanaf 2014 wordt er aan elke voltijdse tewerkgestelde werknemer met een volle referteperiode (van 01/04 van het vorige kalenderjaar tot en met 31/03 van het huidige kalenderjaar) een jaarlijkse premie voorzien van 250 EUR.

De werkgever heeft voor de invulling van deze jaarlijkse premie keuze tussen: 

  • de uitbetaling van een jaarlijkse brutopremie (de premie bedraagt 188 EUR exclusief de sociale bijdrage werkgever) of;
  • de ecocheque.

Indien uw onderneming een syndicale afvaardiging heeft, kan een ondernemingseigen regeling worden afgesproken. 

Specifieke modaliteiten

De betaling gebeurt voor de eerste maal in april 2014 op basis van de referteperiode 01/04/2013 tot en met 31/03/2014.

Deeltijdse werknemers maken aanspraak op een pro rata premie in verhouding tot hun effectieve prestaties. 

Voor de bedienden die niet de volledige referteperiode in dienst zijn geweest, wordt de premie verminderd in verhouding tot de effectief gewerkte of daarmee gelijkgestelde maanden volgens CAO nr. 98.

Bron:

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2014.