• nl
Taalkeuze

PC 202.01 - Middelgrote levensmiddelenbedrijven: Sectorakkoord voor 2015-2016

Categorie: Sectoraal   Datum: 25/09/2015

Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair subcomité voor de bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01). 

Hieronder bespreken we de belangrijkste krachtlijnen van het sectorakkoord.

Koopkracht

Aan elke voltijdse tewerkgestelde werknemer met een volledige referteperiode wordt vanaf augustus 2016 een jaarlijkse premie toegekend van 188 EUR bruto (te betalen samen met het loon van de maand augustus). 

Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode, zal het bedrag van de premie betaald worden pro rata van de effectieve tewerkstelling.

Voor de deeltijdse werknemers wordt de premie pro rata toegekend in overeenstemming met hun arbeidsregime. 

Let op: bovenstaand bedrag van de jaarlijkse premie is niet van toepassing op de bedienden die in de looptijd van de CAO volgens bedrijfseigen modaliteiten via maaltijdcheques een voordeel in koopkracht krijgen toegekend dat gelijkwaardig is. 

Om als ‘gelijkwaardig’ beschouwd te worden moet het patronale gedeelte van de maaltijdcheques per bediende met 1 EUR per dag worden verhoogd vanaf 1 januari 2016. Dit impliceert dat de keuze voor maaltijdcheques wordt gemaakt voor 01/01/2016. 

Indien er in de onderneming een syndicale afvaardiging is, ziet deze toe op de toepassing van de omzetting. 

Fietsvergoeding

Vanaf 1 januari 2016 wordt de fietsvergoeding verhoogd van 0,15 EUR per km naar 0,22 EUR per km tot maximum 20 km heen en terug. 

SWT (Brugpensioen)

De nodige CAO’s zullen afgesloten worden om de volgende vormen van SWT mogelijk te maken:

Algemeen stelsel: SWT 60 jaar (CAO nr. 17)

Om recht te hebben op SWT zullen de volgende voorwaarden vervuld moeten zijn:

 • Ontslagen zijn tijdens de geldigheidsperiode van de CAO (1 januari 2015 – 31 december 2017);
 • De leeftijd van 60 jaar bereiken op het einde van de arbeidsovereenkomst én tijdens de geldigheidsperiode van de CAO (1 januari 2015 – 31 december 2017);
 • Het vereiste beroepsverleden hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst.

SWT op 58 jaar: nachtarbeid (geldig voor periode van 1 januari 2015 – 31 december 2016): 

 • 58 jaar of ouder zijn;
 • Beroepsloopbaan van minstens 33 jaar hebben;
 • Minimaal 20 jaren gewerkt hebben in een arbeidsregeling met nachtprestaties.

SWT op 58 jaar: zeer lange loopbaan:

 • 58 jaar of ouder zijn;
 • Een beroepsverleden van 40 jaar hebben;
 • Ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van deze CAO (1 januari 2015 – 31 december 2016). 

Tijdskrediet landingsbanen

Het sectoraal akkoord voorziet in een voortzetting van de huidige stelsels van tijdskrediet onder de toepassing van CAO nr. 103, dit onder dezelfde voorwaarden en toepassingsmodaliteiten van het paritair comité.

Uitvoerende bedienden 20+

Recht op alle vormen van tijdskrediet voorzien in CAO 103:

 • Tijdskrediet zonder motief;
 • Tijdskrediet met motief 36 en 48 maanden;
 • Eindeloopbaan 55 en + , mogelijkheid om 1/5de tijdskrediet op te nemen vanaf 50 jaar indien men een beroepsloopbaan heeft van minimaal 28 jaar.

Niet-Uitvoerende bedienden 20+

Recht op volledige onderbreking in het kader van:

 • Volledig tijdskrediet zonder motief;
 • Volledig tijdskrediet met motief 36 en 48 maanden;
 • Eindeloopbaan 55+ 1/5de;
 • Mogelijkheid om 1/5de tijdskrediet op te nemen vanaf 50 jaar indien men een beroepsloopbaan heeft van minimaal 28 jaar.

De werknemers die recht hebben op tijdskrediet én een beroepsloopbaan van 35 jaar als loontrekkende kunnen bewijzen, hebben recht op uitkeringen voor landingsbanen vanaf 55 jaar wanneer zij hun prestaties verminderen met één vijfde of wanneer zij hun prestaties verminderen tot halftijds. 

Duur van het akkoord

Dit akkoord heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016, met uitzondering van de bepalingen waar een andere ingangs- en/of einddatum is voorzien.

Bron:

 • CAO van 26 juni 2015, nr. 128563.
 • CAO van 26 juni 2015, nr. 128564.
 • CAO van 26 juni 2015, nr.128565.