• nl
Taalkeuze

PC 209 - Metaal: CAO werkbaar werk - loopbaanwijzigingen

Datum: 19/04/2018

Vanaf 1 januari 2017 kan aan de bediende tewerkgesteld in de metaalsector (PC 209) een solidariteitsuitkering toegekend worden in geval van tijdelijke werkloosheid, langdurige ziekte of bij overlijden. Hiervoor werden onderstaande richtlijnen verspreid naar de werkgevers in de metaalsector.

Tijdelijke werkloosheid

De bediende ontvangt 1 EUR per dag tijdelijke economische werkloosheid.

Hiervoor moet de werkgever voor het jaar 2017 de nodige gegevens nog bezorgen aan het Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal (SFBM). Volgende instructies moeten hiervoor gevolgd worden:

Ga naar de website www.fonds209.be – opbouw solidariteit – aangifte tijdelijke werkloosheid. U kan de aangifte online invullen of het aanvraagformulier downloaden, invullen en aan het SFBM-bis bezorgen: per post – per mail solid@fonds209.be – per fax 02 706 99 99.

LET OP! Zelfs indien er geen enkele bediende tijdelijk werkloos is geweest in de onderneming in 2017 moet de onderneming toch dit zo aan het SFBM-bis te melden.

Langdurige ziekte

De bediende ontvangt 35 EUR voor de eerste begonnen maand na een volledige periode van gewaarborgd loon en 20 EUR vanaf de 2de begonnen maand na de periode gewaarborgd loon, tot en met de 14de maand. Volgende instructies moeten hiervoor gevolgd worden:

Ga naar de website www.fonds209.be – opbouw solidariteit – aangifte ziekte. U kan de aangifte online invullen of het aanvraagformulier downloaden, invullen en aan het SFBM-bis bezorgen: per post – per mail solid@fonds209.be – per fax 02 706 99 99.

LET OP! Zelfs indien er geen enkele bediende arbeidsongeschikt is geweest in de onderneming in 2017 (langer dan het gewaarborgd loon van 30 kalenderdagen) moet de onderneming toch dit zo aan het SFBM-bis te melden.

Overlijden van de bediende

De bediende ontvangt een bijkomende kapitaal van 1.000 EUR. Gelieve hiervoor volgende instructies uit te voeren:

Zodra de werkgever weet heeft van een overlijden van een nog actieve bediende, dient hij het SFBM-bis hiervan op de hoogte te stellen:

Ga naar www.fonds209.be - opbouw solidariteit - aangifte overlijden tijdens beroepsloopbaan. U kan de aangifte online invullen of het aanvraagformulier downloaden, invullen en aan het SFBM-bis bezorgen: per post – per mail solid@fonds209.be – per fax 02 706 99 99.

Gevraagd wordt ook de in 2017 tijdens hun loopbaan overleden bedienden aan het SFBM-bis mede te delen.

Bron:

  • Onderrichting aan de werkgevers PC 209 2018/01