• nl
Taalkeuze

PC 218 - ANPCB: Indexatie van 1,02% op 1 januari 2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 3/01/2014

Indexatie PC 218

De indexatie binnen PC 218 wordt bepaald op één vast moment, namelijk op 1 januari van elk kalenderjaar. Voor de bepaling van het percentage op 1 januari 2014 past men volgend indexatiemechanisme toe:

Het gemiddelde van de viermaandelijkse gezondheidsindexcijfers van november en december 2013 wordt gedeeld door het gemiddelde van dezelfde maanden van het jaar ervoor. Het gemiddelde van de viermaandelijkse gezondheidsindexen van november en december 2013 bedraagt 121, dat van de maanden november en december 2012 is gelijk aan 119,78.  Daardoor bekomt men een indexatiepercentage van 1,02% (121/119,78).

Bijgevolg stijgen op 1 januari 2014 alle minimum- en effectieve lonen in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (PC 218) met 1,02%