• nl
Taalkeuze

PC 218 - ANPCB : Indexatie januari 2015

Categorie: Sectoraal   Datum: 16/01/2015

Indexatie PC 218 van 0,03% op 1 januari 2015

De indexatie binnen PC 218 wordt bepaald op één vast moment, namelijk op 1 januari van elk kalenderjaar. Voor de bepaling van het percentage op 1 januari 2015 past men volgend indexatiemechanisme toe:

Het gemiddelde van de viermaandelijkse gezondheidsindexcijfers van november en december 2014 wordt gedeeld door het gemiddelde van dezelfde maanden van het jaar ervoor. Het gemiddelde van de viermaandelijkse gezondheidsindexen van november en december 2014 bedraagt 100,225, dat van de maanden november en december 2013 is gelijk aan 100,19. Daardoor bekomt men een indexatiepercentage van 0,03%.

Bijgevolg stijgen op 1 januari 2015 alle minimum- en effectieve lonen in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (PC 218) met 0,03%.