• nl
Taalkeuze

PC 218 - Ecocheques: Toekenning in juni 2013

Categorie: Sectoraal   Datum: 23/05/2013

Toekenning ecocheques

Hierbij herinneren wij aan de toekenning van de ecocheques in de maand juni 2013 voor de bedienden die ressorteren onder het PC 218 (Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden).  

Aan elke voltijds tewerkgestelde bediende met een volledige referteperiode dient in de maand juni 2013 ecocheques toegekend te worden ter waarde van 250 EUR. De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken kalenderjaar.

Aan de deeltijdse werknemers zullen de ecocheques als volgt worden toegekend:

Wekelijkse arbeidsduur 2013
   
Vanaf 4/5de v/e voltijdse tewerkstelling 250 EUR
Vanaf 3/5de v/e voltijdse tewerkstelling 200 EUR
Vanaf 1/2de v/e voltijdse tewerkstelling 150 EUR
< 1/2de v/e voltijdse tewerkstelling 100 EUR

Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode zal een bedrag toegekend worden pro rata van de werkelijke prestaties en gelijkgestelde periodes.

Praktische modaliteiten

De bestelling van de ecocheques gebeurt, naar analogie met de regeling maaltijdcheques, via de gekende leveranciers Sodexho of Edenred. 

Voor de administratieve afhandeling van de bestelling ecocheques kunt u uiteraard een beroep doen op de diensten van ons sociaal secretariaat. Wij zorgen voor de registratie van uw dossier bij de leverancier en maken de bestelling van de ecocheques aan hen over. 

Gelieve uw dossierbeheerder te contacteren voor verdere afspraken. U kunt ook bij hen terecht voor meer informatie over de concrete toekenningsmodaliteiten.

Met vriendelijke groeten.

Compartiment basis
SSE vzw