• nl
Taalkeuze

PC 218 - Nieuwe regeling outplacement

Categorie: Sectoraal   Datum: 5/09/2014

Outplacement

Op 10 juli 2014 werd een CAO gesloten in PC 218 met betrekking tot de sectorale outplacementregeling. Hiermee werd uitvoering gegeven aan het sectorakkoord 2013-2014, waarin werd afgesproken om de bestaande outplacementregeling aan te passen aan de nieuwe ontslagregeling die vanaf 2014 van kracht is gegaan.

Hierbij vindt u een samenvatting van de nieuwe regels.

Outplacement voor bedienden van minstens 45 jaar met 1 jaar anciënniteit 

De bestaande regeling blijft onveranderd behouden voor de bedienden met een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding van minder dan 30 weken voor zover zij minstens 45 jaar oud zijn en minstens 1 jaar anciënniteit hebben. Dit is de standaardregeling van 12 maanden begeleiding, gespreid over 3 fasen (twee, vier en zes maanden) van telkens 20 uur.

De bestaande “outplacement-light versie” van maximum 6 maanden begeleiding voor bedienden tussen 35 en 45 jaar blijft ook behouden voor de bedienden met een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding van minder dan 30 weken.

Outplacement voor bedienden met een te presteren opzeggingstermijn van minstens 30 weken 

Voor de bedienden met een te presteren opzeggingstermijn van 30 weken of meer geldt er - ongeacht de leeftijd - een nieuwe algemene outplacementregeling.

Voortaan hebben bedienden jonger dan 45 jaar ook recht op de standaardbegeleiding van 12 maanden (gespreid over drie fasen van telkens 20 uur) indien zij een opzeggingstermijn moeten presteren van 30 weken of meer.

Outplacement voor bedienden met een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken

Voor de ontslagen bedienden met een verbrekingsvergoeding van 30 weken of meer geldt er - ongeacht de leeftijd - ook een nieuwe algemene outplacementregeling volgens de wet betreffende het eenheidsstatuut. 

Het gaat om een vrijwillige regeling voor de werkgever (de werkgever kan dus ook opteren voor een regeling buiten die van Cevora). Indien de werkgever de regeling van Cevora kiest kan de bediende geen andere outplacementregeling opeisen.

De Cevora outplacementbegeleiding duurt eveneens maximum 12 maanden, gespreid over drie fases (maximum 2, maximum 4 en maximum 6 maanden) die elk 20 uur bevatten.

De begeleiding bestaat uit 3 categorieën afhankelijk van het jaarloon van de bediende: 

  • Categorie I: waarde van 3.000 EUR voor bedienden met 1/12e jaarloon van  3.000 EUR of minder; 
  • Categorie II: waarde van 4.200 EUR voor bedienden met 1/12e jaarloon tussen 3.001 EUR en 4.200 EUR;
  • Categorie III: waarde van 5.500 EUR voor bedienden met 1/12e jaarloon van 4.201 EUR en meer.

De werkgever betaalt 1/12e van het jaarloon aan het sociaal fonds (met minimum 1.800 EUR en maximum 5.500 EUR) en houdt 4 weken opzegvergoeding in. Dit stemt overeen met de wettelijke regeling.

De bediende ontvangt een kostenvergoeding van 70 EUR per tranche van 20 uren voltooide begeleiding. Er zijn maximum 60 uren begeleiding mogelijk, waardoor de maximale kostenvergoeding 210 EUR bedraagt. 

Deze specifieke regeling treedt in werking op 10 juli 2014, maar voor ontslagen die zich hebben voorgedaan vanaf 1 januari 2014 kan de werkgever die nog een outplacement moet aanbieden ook nog van deze specifieke regeling gebruik maken. 

Bedienden die minstens 45 jaar zijn, maar een verbrekingsvergoeding hebben van 30 weken en meer moeten deze specifieke regeling volgen. Zij hebben geen mogelijkheid meer om beroep te doen op de oude algemene standaardregeling (die geldig is voor bedienden van minstens 45 jaar met een opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding van minder dan 30 weken). Tijdens een overgangsperiode is deze keuzemogelijkheid echter wel voorzien, namelijk wanneer de verbreking van de individuele arbeidsovereenkomst plaatsvindt vóór 1 september 2014.

Meer informatie hierover kan men ook terugvinden op de website van het Sociaal Fonds van PC 218 (www.sfonds218.be) en op de website van Cevora (www.cevora.be) of op te vragen bij uw dossierbeheerder van SSE.