• nl
Taalkeuze

PC 218 - Omzetting ecocheques 2015 vr 31 oktober 2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 3/10/2014

Bedienden die behoren tot het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden PC 218 hebben recht op de toekenning van de ecocheque ter waarde van 250 EUR/jaar voor een voltijdse tewerkstelling tijdens de referteperiode. De referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf 1 juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met 31 mei van het lopende kalenderjaar. Voor meer informatie over de toekenning van de ecocheques verwijzen we naar de sectorflash van 23/05/2014.

De ondernemingen die in 2014 ecocheques hebben uitbetaald kunnen volgend jaar een gelijkwaardig voordeel voorzien. 

Als gelijkwaardig voordeel wordt beschouwd ‘voordelen met een maximale werkgeverskost van 250 EUR per bediende per jaar en dit alle werkgeverslasten inbegrepen’. Dit betekent dat noch de totale budgettaire kost noch de recurrente kost van de voordelen op jaarbasis hoger mag liggen dan deze van de suppletieve regeling van de ecocheques. 

De omzetting dient evenwel voorzien te worden vóór 31 oktober 2014. Voor nieuwe ondernemingen moet dit gebeurd zijn voor 31 mei van het jaar waarin ze de eerste uitbetaling zouden moeten doen.

  • In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging gebeurt dit via een schriftelijk akkoord met de syndicale vertegenwoordiging. 
  • In ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging gebeurt dit via een voorafgaandelijke informatie door de werkgever aan de bedienden.

Werkgevers die niet tijdig een gelijkwaardig voordeel hebben voorzien zullen alsnog ecocheques moeten toekennen.