• nl
Taalkeuze

PC 218 ANPCB - Sectorakkoord 2013/2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 14/02/2014

Op vrijdag 29 november 2013 werd het sectorakkoord voor de jaren 2013/2014 goedgekeurd voor meer dan 400.000 bedienden uit het ANPCB (PC 218).

Een samenvatting van de belangrijkste punten van dit akkoord vindt u hier terug.

Ecocheques

Het sectoraal systeem van de ecocheques ter waarde van 250 euro per jaar blijft bestaan.

De ondernemingen waar in 2013 ecocheques zijn uitbetaald, evenals de nieuwe ondernemingen die voor het eerst ecocheques moeten betalen in 2014, krijgen opnieuw de kans om deze ecocheques vanaf 2014 alsnog om te zetten in een gelijkwaardig voordeel.

Deze omzetting van de ecocheques in een gelijkwaardig voordeel moet voor de bestaande ondernemingen wel gebeurd zijn voor 31 maart 2014. Voor de nieuwe ondernemingen moet de omzetting gebeurd zijn voor 31 mei 2014.

Bij gebrek aan een akkoord voor deze data, blijft het suppletieve sectorale stelsel van de ecocheques van toepassing.

Tussenkomst woon-werk verkeer

Het loonplafond voor de toekenning van een tussenkomst in het privévervoer wordt verhoogd van 24.000 euro naar 26.250 euro met ingang van 1 juli 2014.

Vorming

De bestaande  CAO opleiding voor 2014/2015 in het kader van de bijkomende vormingsinspanningen (participatiegraad verhogen met 5%) wordt verlengd en aangepast aan het KB Risicogroepen.

Outplacement

De huidige regeling wordt voortgezet tot uiterlijk 30 juni 2014. Intussen bekijkt een werkgroep de werkwijze en financiering in toepassing van de nieuwe ontslagreglementering zodat een nieuwe regeling uiterlijk kan ingaan op 1 juli 2014.

Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT)

De bestaande regimes stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag worden verlengd tot en met mei 2014:

  • Een verlenging van de  CAO SWT vanaf 58 jaar tot 31 december 2014
  • Een verlenging van de CAO SWT vanaf 56 jaar, 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid tot 31 december 2014.

Tijdskrediet

De bestaande CAO tijdskrediet wordt verlengd, mits volgende aanpassingen:

  • Recht op 12 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief en dit bovenop 12 maanden voltijds equivalent tijdskrediet zonder motief.
  • Recht op 24 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief voor  bedienden met minstens 5 jaar anciënniteit in  het bedrijf , en dit bovenop 12 maanden voltijds equivalent tijdskrediet zonder motief.
  • Landingsbanen 1/5de vanaf 50jaar mits 28 jaar loopbaan en 5 jaar anciënniteit in de onderneming.

De bestaande regeling tijdskrediet aangaande het toekennen van een premie door het sociaal fonds voor de bedienden die 1/5de eindeloopbaan starten vanaf 55 jaar of later, wordt verlengd.

Sociaal Fonds

Ter financiering van het Sociaal Fonds,  wordt de werkgeversbijdrage verhoogd met 0,02% (van 0,21% naar 0,23%) voor vorming en outplacement en dit vanaf 1 januari 2014.

Sociale vrede

De bestaande clausule inzake sociale vrede wordt verlengd.