• nl
Taalkeuze

PC 220 - Voedingsnijverheid: Loonprogrammatie 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 1/09/2017

Voor de bedienden van de voedingsnijverheid werd op 30 juni 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten betreffende de loonprogrammatie 2017-2018.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten uit dit akkoord.

Loonsverhoging op 1 juli 2017

  • Op 1 juli 2017 verhogen de sectorale minimum lonen met 0,9%.
  • Wanneer geen ondernemingscao wordt afgesloten, verhogen ook de reële lonen op 1 juli 2017 met 0,9%.

Via een ondernemingscao kan de onderneming namelijk zelf bepalen op welke manier het de reële lonen verhoogt. De enveloppe waarover de onderneming beschikt, stemt overeen met 0,9% van de brutolonen, verhoogd met de werkgeversbijdragen, maar verminderd met de kost van de verhoging van de sectorale minimumlonen (van 0,9% op 1 juli 2017).

Loonsverhoging op 1 januari 2018

  • Op 1 januari 2018 verhogen de reële lonen met 0,2% in de ondernemingen die buiten het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel vallen en die geen ondernemingscao afgesloten hebben. Het gaat om ondernemingen die hun bedrijfsplannen inzake aanvullend pensioen niet moeten aanpassen om (opnieuw) gelijkwaardig te zijn met het sectoraal aanvullend pensioenstelsel. Deze ondernemingen beschikken over een enveloppe voor bedrijfsonderhandelingen van 0,2% en kunnen dus een alternatieve verhoging van de reële lonen overeenkomen. Wordt er niets overeengekomen, dan worden de reële lonen op 1 januari 2018 verhoogd met 0,2%.
  • Op 1 januari 2018 verhogen de reële lonen met een door een actuaris berekend percentage in de ondernemingen die buiten het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel kunnen blijven door middel van een aanpassing van hun bedrijfseigen plan inzake aanvullende pensioenen en die geen ondernemingscao hebben afgesloten. Deze ondernemingen beschikken over een enveloppe voor bedrijfsonderhandelingen (waarvan het % wordt berekend door een actuaris) en kunnen dus een alternatieve verhoging van de reële lonen overeenkomen.
    De actuaris berekent het percentage en de onderneming maakt de verklaring van de actuaris over aan de voorzitter van het Paritair comité 220.

Eenmalige premie van 0,2 %

Op 31 december 2017 wordt een eenmalige premie van 0,2% op het bruto jaarloon toegekend voor de referteperiode 1 januari tot 31 december 2017, volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie.

Ook hier kan door de ondernemingen die buiten het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel vallen, worden afgeweken mits het sluiten van een ondernemingscao.

Geldigheidsduur

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Bron:

  • CAO 30 juni 2017 (nr. 140634), Loonprogrammatie 2017/2018.