• nl
Taalkeuze

PC 302: Doet u beroep op deeltijders? Lees dan eerst even dit!

Categorie: Sectoraal   Datum: 5/01/2018

Beste horecawerkgever,

Al geruime tijd kon u voor een deeltijdse werknemer prestaties van minimaal 10 uur per week en 2 uur per werkperiode voorzien.

Een recent afgesloten cao voorziet hieromtrent in een aantal belangrijke nieuwigheden vanaf 1 januari 2018.

Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de minimale wekelijkse arbeidsduur in principe 13 uur.

Enkel indien u als werkgever een vooropgestelde procedure doorloopt , kan u nog voorzien in een wekelijkse arbeidsduur van minder dan 13 uur (maar minstens 10 uur) per week.

De minimale duur van de prestaties per werkperiode bedraagt 3 uur.

Indien u bepaalde werknemers toch 2 uur per werkperiode wenst tewerk te stellen, moet u deze afwijking melden volgens de hierna beschreven procedure.

Bovenvermelde wijzigingen gelden zowel voor arbeiders en bedienden die u al geruime tijd tewerkstelt, als voor uw nieuwe aanwervingen. 

Te volgen procedure

Indien u als werkgever uw deeltijdse werknemers ook nu nog minder dan 13 uur per week, (maar weliswaar minstens 10 uur per week) tewerk wenst te stellen en/of te voorzien in een werkperiode van 2 uur, dan moet u dit door middel van een vooropgesteld modeldocument op een gemotiveerde manier aan het paritair comité melden.

Hier vindt u het modeldocument terug, alsook het adres waartoe u uw schrijven moet wenden.