• nl
Taalkeuze

PC 302 - Horeca: Combinatie studentenarbeid met gelegenheidsarbeid

Categorie: Sectoraal   Datum: 14/08/2015

Studentenarbeid kan onder bepaalde voorwaarden gecombineerd worden met gelegenheidsarbeid in de horeca (statuut extra) en dit voor maximaal 100 dagen per jaar. 

Daarbij heeft het statuut van student voorrang. Dit betekent dat: 

  • de eerste 50 dagen tewerkstelling als student moeten worden ingevuld; 
  • de werknemer vervolgens nog 50 dagen als gelegenheidsarbeider in de horeca kan worden tewerkgesteld.

Dimona 

Voor de Dimona-aangifte dienen: 

  • de eerste 50 dagen als type werknemer ‘STU’ aangegeven worden;
  • vanaf de 51ste dag, voor de daaropvolgende 50 dagen als gelegenheidsarbeider, dient het type ‘EXT’ worden aangeduid.

Gevolg RSZ-bijdragen

De voordelen die verbonden zijn aan de 2 statuten mogen niet worden gecombineerd. 

Dit betekent dat:

  • voor de eerste 50 gewerkte dagen als student de solidariteitsbijdrage (zijnde 5,43% werkgeversbijdragen en 2,71% werknemersbijdragen) wordt berekend op het reële loon. De bijdragen worden met andere woorden niet berekend op de forfaits voor de gelegenheidsarbeid horeca.
  • voor de dagen gewerkt als gelegenheidsarbeider in de horeca de gewone bijdragepercentages berekend worden op het dagforfait (45,72 EUR) of op het uurforfait (7,62 EUR per uur).

Voor meer info kan u steeds terecht bij uw dossierbeheerder.

Bron:

  • RSZ-Onderrichtingen aan de werkgevers, rubriek De personen / Specifieke gevallen / Studenten.