• nl
Taalkeuze

PC 302 - Horeca: Indexatie flexiloon

Categorie: Sectoraal   Datum: 1/07/2016

Vanaf 1 juni 2016 wordt het minimaal loon voor flexijobbers verhoogd met 2%. Op heden bedraagt het flexiloon minstens 9 EUR per uur.

Daarnaast heeft de flexijobber ook recht op flexivakantiegeld ten belope van 7,67 % van het flexiloon.
Dit flexivakantiegeld moet samen met het loon uitbetaald worden aan de werknemer.

De flexijobber zal dus minstens 9,69 EUR ontvangen (9,00 EUR per uur + 7,67 % flexivakantiegeld).

Flexilonen die boven dit minimum liggen, worden niet geïndexeerd.

Bron:

  • Artikel 5, § 2 van de Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken