• nl
Taalkeuze

PC 302 - Horeca: Indexatie flexiloon

Categorie: Sectoraal   Datum: 16/06/2017

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex in mei 2017, dient het minimale loon voor flexijobbers vanaf 1 juni 2017 verhoogd te worden met 2%. Op heden bedraagt het flexiloon minstens 9,18 EUR per uur (voorheen 9,00 EUR).

Daarnaast heeft de flexijobber ook recht op flexivakantiegeld ten belope van 7,67% van het flexiloon. Dit flexivakantiegeld moet samen met het loon uitbetaald worden aan de werknemer.

De flexijobber zal dus vanaf 1 juni 2017 minstens 9,88 EUR ontvangen (9,18 EUR per uur + 0,70 EUR flexivakantiegeld).

Flexilonen die boven dit nieuwe minimum liggen, worden niet geïndexeerd.