• nl
Taalkeuze

PC 302 - Horeca: Indexatie lonen en toeslagen vanaf 1 januari 2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 6/01/2017

Indexatie van de lonen

Op 1 januari van elk kalenderjaar worden de minimumbarema’s en de reële lonen van werknemers tewerkgesteld in PC 302 geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. Voor 2017 betekent dit een indexering van 1,123%.

Ook de forfaitaire daglonen (voor werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd) worden geïndexeerd met 1,123%.
De afgelopen jaren was de index een stuk lager wegens de indexsprong van 2%. Zoals u reeds in onze nieuwsflash van 15/04/2016 kon lezen werd het einde hiervan echter bereikt op 1 mei 2016. Zonder de indexsprong zouden de lonen in PC 302 dit jaar stijgen met meer dan 1,8%.

Indexatie van andere vergoedingen

Naast de minimumbarema’s en reële lonen stijgt ook de vergoeding voor andere toeslagen met hetzelfde percentage. Dit zijn de nieuwe bedragen geldig vanaf 1 januari 2017:

 • Aanschaf kledijvergoeding 1,67 EUR per arbeidsdag
 • Onderhoud kledijvergoeding 1,67 EUR per arbeidsdag
 • Nachttoeslag 1,2398 EUR per uur
 • Flexibiliteitstoeslag in cateringbedrijven (voor werknemers met verschillende functies)
    Categorie II Categorie III of IV Categorie V of hoger
  Anciënniteit < 5 jaar 0,1370 EUR 0,2117 EUR 0,2490 EUR
  Anciënniteit 5 - <10 jaar 0,1741 EUR 0,2739 EUR 0,3114 EUR
  Anciënniteit 10 - 15 jaar 0,2241 EUR 0,3362 EUR 0,3734 EUR
  Anciënniteit +15 jaar 0,2615 EUR 0,3986 EUR 0,4358 EUR

Het flexiloon wordt niet geïndexeerd. Dit volgt immers niet de gezondheidsindex maar de index der consumptieprijzen. In tegenstelling tot de andere lonen in de horeca is het tijdstip voor deze indexatie dus niet op een vast ogenblik.