• nl
Taalkeuze

PC 302 - Horeca: Indexatie lonen en toeslagen vanaf 1 januari 2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 19/01/2018

Indexatie van de lonen

Op 1 januari van elk kalenderjaar worden de minimumbarema’s en de reële lonen van werknemers tewerkgesteld in PC 302 geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. Voor 2018 betekent dit een indexering van 1,788%.

Indexatie van andere vergoedingen

Naast de minimumbarema’s en reële lonen stijgt ook de vergoeding voor andere toeslagen met hetzelfde percentage. Dit zijn de nieuwe bedragen geldig vanaf 1 januari 2018:

 • Aanschaf kledijvergoeding        1,70 EUR per arbeidsdag
 • Onderhoud kledijvergoeding     1,70 EUR per arbeidsdag
 • Nachttoeslag                           1,2620 EUR per uur
 • Flexibiliteitstoeslag in cateringbedrijven (voor werknemers met verschillende functies)
    Categorie II Categorie III of IV Categorie V of hoger
  Anciënniteit < 5 jaar 0,1393 EUR 0,2156 EUR 0,2535 EUR
  Anciënniteit 5 - 10 jaar 0,1772 EUR 0,2788 EUR 0,3170 EUR
  Anciënniteit 10 - 15 jaar 0,2281 EUR 0,3422 EUR 0,3800 EUR
  Anciënniteit + 15 jaar 0,2662 EUR 0,4056 EUR 0,4435 EUR

Het flexiloon wordt niet geïndexeerd. Dit volgt immers niet de gezondheidsindex maar de index der consumptieprijzen. In tegenstelling tot de andere lonen in de horeca is het tijdstip voor deze indexatie dus niet op een vast ogenblik.