• nl
Taalkeuze

PC 302 - Horeca: Ontwerp aanpassing kassawet - Nieuw criterium voor verplichte kassa

Categorie: Sectoraal   Datum: 18/03/2016

Op 4 maart 2016 heeft de ministerraad het ontwerp van Koninklijk Besluit voor de aanpassing van de kassawet goedgekeurd. Deze aanpassing was noodzakelijk ten gevolge van de vernietiging van de Raad van State van de befaamde 10 %-regel.

De 10 %-regel stelde dat: “Elke uitbating waarvan minimum 10 % van de omzet bestond uit de consumptie van maaltijden ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) verplicht was btw-kastickets uit te reiken door middel van een GKS”.

Criteria gebruik GKS

Het ontwerp van Koninklijk Besluit bevat een nieuw criterium voor exploitanten en traiteurs voor het al dan niet uitreiken van een kassaticket via een geregistreerd kassasysteem.

De GKS moet worden gebruikt indien:

  • Maaltijden voor verbruik ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) worden genuttigd.
  • De jaaromzet uit restaurant- en cateringdiensten (zonder het verschaffen van dranken), exclusief btw, meer dan 25.000 euro bedraagt. 

U dient zich te baseren op de omzetcijfers van het kalenderjaar 2015. Indien u een nieuwe uitbating heeft, baseert u zich op de omzetprognose in uw business plan.

Indien de jaaromzet minder dan 25.000 euro bedraagt, dan dient de uitbater of traiteurdienst enkel een rekening of een ontvangstbewijs uit te reiken voor het verschaffen van maaltijden en dranken die bij de maaltijden worden genuttigd.

De FOD Financiën stelt op hun website het volgend schema ter beschikking om na te gaan of u al dan niet verplicht dient over een kassa te beschikken. 

http://www.geregistreerdkassasysteem.be/sites/5076/files/public/content/download/files/2016-03-04-schema-nl.pdf

Op heden is bovenstaande nog onder voorbehoud. Het ontwerp van Koninklijk Besluit moet immers nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd worden. 

Verplichtingen werkgever

Indien u voldoet aan de nieuwe voorwaarden om verplicht gebruik te moeten maken van de geregistreerde kassa moet u zich uiterlijk op 31 maart 2016 laten registeren als horecaonderneming op de online GKS-applicatie van de FOD Financiën.

De werkgever moet daarnaast uiterlijk op 30 juni 2016 de levering van een kassasysteem en de FDM (black box) in de online GKS-applicatie van de FOD Financiën geregistreerd hebben.

De GKS moet uiterlijk actief zijn op 31 december 2016.

Bron: