• nl
Taalkeuze

PC 302 - Horeca: Overgangsmaatregel voor lastenverlaging door geregistreerd kassasysteem vanaf 01/01/2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 27/12/2013

Gebruik van het GKS

Vanaf 2014 kan een werkgever genieten van een RSZ-vermindering op voorwaarde dat hij per vestigingseenheid gebruik maakt van het geregistreerd kassasysteem (GKS). De RSZ voorziet als voorwaarde dat de kassa reeds aanwezig is en gebruikt wordt vanaf de eerste dag van het kwartaal, wil men voor dat kwartaal kunnen genieten van deze RSZ-vermindering.  

Aangezien zich problemen voordeden bij de registratieprocedure en bijgevolg het kassasysteem nog niet beschikbaar zal zijn op 1 januari 2014, is er een overgangsmaatregel voorzien.

Men kan zich tot 31 december 2013 laten registreren bij de FOD Financiën als vrijwillige gebruiker van een geregistreerd kassasysteem. 

De online applicatie voor de registratie vindt u via de rubriek e-services op de portaalsite van de FOD Financiën:

http://financien.belgium.be/nl/E-services/

Daar vindt U ook een gebruikersgids ter beschikking die u stap voor stap begeleidt bij de registratie.

Om van de RSZ-verminderingen reeds in het 1ste kwartaal 2014 te kunnen genieten moet het activeren van het GKS in uw zaak tijdens het 1ste kwartaal 2014 gebeuren.

Zolang het kassasysteem niet operationeel is, moet de aanwezigheid van het personeel geregistreerd worden via het sociaal registratiesysteem (Dimona).

Voorwaarden om te genieten van de nieuwe lastenverlaging

De werkgever mag maximum 49 werknemers tewerkstellen.

De werkgever moet zich ten laatste op 31 december 2013 laten registreren als vrijwillige gebruiker.

Bedragen van de nieuwe doelgroepvermindering

De doelgroepvermindering is slechts mogelijk voor maximum 5 voltijdse werknemers

naar keuze.

De vermindering bedraagt 500 EUR per kwartaal.

Gaat het om een werknemer jonger dan 26 jaar dan bedraagt de vermindering 800 EUR per kwartaal.

Bron: 

  • Wet 11 november 2013 tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002, BS 27 november 2013, 92153.   
  • Bericht ministerraad 13 december 2013