• nl
Taalkeuze

PC 302 - Horeca: Sectorakkoord 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 8/09/2017

De sociale partners binnen het Paritair Comité voor het hotelbedrijf hebben een sectorakkoord afgesloten voor de periode 2017-2018.

We overlopen hierna de belangrijkste punten.

Loonsverhoging

Vanaf 1 oktober 2017 worden de bruto-lonen in de sector en de sectorale barema’s verhoogd met 0.5%.

Terugbetaling syndicale premie

Zodra de syndicale premie verhoogt van 135 naar 145 EUR, zal dit worden toegepast in de sector. De middelen worden gezocht in het Waarborg- en Sociaal Fonds. Er wordt geen verhoging van de bijdrage voorzien.

Syndicale vorming

Het aantal dagen syndicale vorming wordt verhoogd met 1 extra opleidingsdag tot 9 dagen. Leden van de syndicale delegatie kunnen beroep doen op een extra kredietuur per maand, wat het totaal op 3 kredieturen brengt.

Woon-werkverkeer

Vanaf 1 februari 2018 wordt de tabel voor het woon-werkverkeer met openbaar vervoer uit cao 19octies aangepast met dezelfde indexering die jaarlijks door de NMBS wordt doorgevoerd. Vanaf 1 februari 2018 worden de terugbetalingspercentages voor openbaar vervoer anders dan de trein opgetrokken tot 80%.

Minimale arbeidsduur deeltijdse werknemers

De minimale arbeidsduur wordt vastgelegd op 1/3 van een voltijdse overeenkomst of minstens 3 uur per dag.

Werkgevers kunnen daarvan afwijken (tot 2u per dag of 10u per week) mits een gemotiveerde melding aan de voorzitter van het PC, die deze overmaakt aan de Adviesgroep Afwijkingen.

Ecocheques

De bestaande cao ecocheques wordt een cao van onbepaalde duur.

Klein verlet na overlijden

De dagen klein verlet mogen tot een maand na het overlijden worden opgenomen. In het geval van overlijden van een (stief-)kind of partner wordt het aantal dagen klein verlet vermeerderd met één dag (tot 5 dagen in totaal).

Verlenging van de sectorale cao’s

De cao’s met betrekking tot tijdskrediet met motief tot 51 maanden en toekenning RVA-premie voor landingsbanen vanaf 55 jaar.

Sociale vrede

Sociale voordelen toegekend in de uitvoering van dit akkoord zijn niet cumuleerbaar met gelijkwaardige voordelen die reeds op ondernemingsniveau werden toegekend. Wanneer gunstigere voordelen werden toegekend op het niveau van de onderneming, blijven deze gehandhaafd.

Bron:

  • diverse bronnen.