• nl
Taalkeuze

PC 302 - Horeca: Stelt u leerkrachten zonder vaste benoeming NU tewerk als flexi-job? Lees dan dit!

Datum: 26/04/2018

Tot voor kort konden leerkrachten die niet vastbenoemd waren, slechts drie van de vier kwartalen een flexi-job uitoefenen. De minimale tewerkstellingsvereiste in kwartaal T-3 was immers niet vervuld.

Hierdoor konden leerkrachten die een uitgestelde bezoldiging of werkloosheidsuitkering genoten tijdens de zomermaanden (Q-3) niet als flexi-jobber tewerkgesteld worden tijdens het daaropvolgende tweede kwartaal (april – juni).

Wat is er veranderd?

Vanaf 1 januari 2018 worden periodes van uitgestelde bezoldiging en werkloosheidsuitkeringen die RVA betaalt aan leerkrachten die de uitgestelde bezoldiging niet genieten en vrijgesteld zijn van het zoeken naar werk gedurende de zomervakantie gelijkgesteld met gewerkte dagen voor T-3.

Technische aanpassingen bij de RSZ

Op heden kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de hierboven vermelde gelijkgestelde zomerperiode echter nog niet detecteren. U krijgt hierdoor een aangifte op Dimona met een waarschuwing.

Wat te doen?

Voer uw aangifte toch uit voor een flexi-medewerker mét de foutmelding. Maak een melding van de situatie bij het contactcenter van de RSZ (contact@rsz.fgov.be), met de nodige bewijsstukken. Zij ondernemen de nodige stappen om uw aangifte te valideren zodat u en uw medewerker toch van het voordelige flexi-statuut kunnen gebruik maken.

Bron:

  • contactcenter RSZ