• nl
Taalkeuze

PC 302 - Tolerantie voor registratietermijn geregistreerd kassa systeem (GKS) in PC 302

Categorie: Sectoraal   Datum: 20/03/2015
In het paritair comité voor de horeca (PC 302) waren werkgevers verplicht om zich uiterlijk tegen 28 februari 2015 te registreren voor het GKS. Om diverse redenen bleek deze registratie voor een niet-onbelangrijk deel van de doelgroep moeilijk of onmogelijk.

Daarom zal een administratieve tolerantie worden gehanteerd tot en met 30 april 2015 voor alle personen (natuurlijke personen/rechtspersonen) die zich in één van onderstaande situaties bevinden. Er zullen in deze gevallen ook geen sancties volgen:
  • Een aantal ondernemingen-rechtspersonen ondervinden toegangsproblemen tot de e-services van de FOD Financiën (en dus ook voor het GKS), omdat bepaalde gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) niet up-to-date zijn, meer bepaald:
    • ofwel zijn er geen wettelijke vertegenwoordigers opgenomen in de KBO;
    • ofwel zijn er geen vestigingseenheden geregistreerd in de KBO.
    De FOD Financiën dringt er in dit verband bij de ondernemingen–rechtspersonen op aan om voorafgaandelijk hun gegevens na te kijken op de public search van KBO en waar nodig te laten aanpassen via het ondernemingsloket of via de griffie van de rechtbank van koophandel (zie website KBO) http://kbopub.economie.fgov.be.
  • Naar aanleiding van de registratieprocedure blijken heel wat personen problemen te hebben met de pin-/puk code van hun eID. Dit kan enkel opgelost worden via de gemeenten, maar deze procedure neemt al snel een drietal weken in beslag.
  • Ondernemingen (rechtspersonen én natuurlijke personen) met enkel buitenlandse wettelijke vertegenwoordigers in de KBO kunnen zich enkel aanmelden als horeca-uitbating via een token. Zo’n token aanvragen kan via de lokale kantoren van Fedict bij een 70-tal gemeenten, maar ook deze procedure neemt een aantal weken in beslag.
  • Feitelijke verenigingen zonder vestigingseenheid in de KBO kunnen zich momenteel in de applicatie niet registreren, omdat deze registratie op vestigingsniveau moet gebeuren. De Administratie werkt hiervoor momenteel een technische oplossing uit.
Er wordt wel aan herinnerd dat bovenstaande geen afbreuk doet aan de andere wettelijke en administratieve verplichtingen inzake het GKS.

Bron: