• nl
Taalkeuze

PC 302 Horeca - Afwijkende termijn bekendmaking variabele roosters deeltijdse arbeid in de horecasector PC 302

Categorie: Sectoraal   Datum: 12/07/2013

Algemeen 

In afwijking op de algemene regeling die voorziet dat de werkgever de variabele roosters voor deeltijders minstens 5 werkdagen op voorhand moet bekendmaken, geldt in de horeca sector een verkorte termijn van 48 uren.  

Procedure

Om een beroep te kunnen doen op deze verkorte termijn dient de werkgever de toestemming te krijgen van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf.

  • Deze toestemming kan aangevraagd worden door middel van het aanvraagformulier dat u hier kan vinden.
  • De voorzitter van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf zal het aanvraagformulier voorleggen aan de adviesgroep afwijkingen.  
  • Op basis van het advies van deze adviesgroep zal het Paritair comité voor het Hotelbedrijf een beslissing nemen tot toekenning van de aangevraagde afwijking en dit ook schriftelijk aan de werkgever bevestigen.  

Bron:

  • Art. 159 Programmawet van 22.12.1989 en CAO 27.08.2001 – nr. 58942.