• nl
Taalkeuze

PC 302 Horeca - Nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2014

Categorie: Sectoraal   Datum: 14/02/2014

Vanaf 1 januari 2014 worden de reële lonen en de schaallonen, alsook de nachttoeslag, flexibiliteitstoeslag in cateringbedrijven en de kledijvergoedingen geïndexeerd met 1,044%.

Lonen

Vanaf 1 januari 2014 worden de reële lonen en schaallonen geïndexeerd na toepassing van de loonharmonisatie.

Sinds 2007 werden de minimumlonen per looncategorie geleidelijk opgetrokken. In 2014 worden de looncategorieën als volgt verhoogd:

Looncategorie Loonharmonisatie Index
1, 2 en 3 Nihil 1,044 %
7, 8 en 9 12,50%* Daarna 1,044 %

* Optrekking met 12,5 % van het verschil tussen het cateringsbarema en het nieuwe barema. De verhoging wordt toegepast vóór de indexaanpassing. 

Klik hier voor de barema’s van toepassing vanaf 1 januari 2014.

Arbeidskledij

Vanaf 1 januari 2014 wijzigen de vergoedingen voor arbeidskledij van 1,62 EUR per arbeidsdag naar: 

1,64 EUR per arbeidsdag indien de werkgever de arbeidskledij niet levert
1,64 EUR per arbeidsdag indien de werkgever niet zorgt voor het onderhouden en wassen van de kledij

Toeslag nachtarbeid 

Vanaf 1 januari 2014 wijzigt de toeslag nachtarbeid van 1,2073 EUR naar 1,2199 EUR per uur voor prestaties tussen 24 en 5 uur.

Flexibiliteitstoeslag in cateringbedrijven

Vanaf 1 januari 2014 wijzigt het bedrag van de toeslag bovenop het minimumloon als volgt:

A B C anciënniteit
0,1348 EUR 0,2084 EUR 0,2450 EUR - 5 jaar
0,1714 EUR 0,2695 EUR 0,3064 EUR 5 tot 9 jaar
0,2205 EUR 0,3308 EUR 0,3674 EUR 10 tot 14 jaar
0,2573 EUR 0,3922 EUR 0,4287 EUR 15 jaar en +

A : verschillende referentiefuncties die allemaal tot categorie 2 behoren. 

B : hoofdfunctiecategorie lager dan categorie 8, en verschillende referentiefuncties die behoren tot
verschillende categorieën waarvan één categorie 3 of 4 is. 

C : hoofdfunctiecategorie lager dan categorie 8, en verschillende referentiefuncties die behoren tot
verschillende categorieën waarvan één categorie 5 of hoger is.