• nl
Taalkeuze

PC 313 - Apotheken: Jaarlijkse premie van 250 EUR

Categorie: Sectoraal   Datum: 3/06/2016

Vanaf 1 januari 2016 zal een jaarlijkse premie worden toegekend van 250 EUR voor iedere voltijdse werknemer. De helft van de premie wordt toegekend op 1 juli en de andere helft op 31 december.
Deeltijds tewerkgestelde werknemers ontvangen een premie in verhouding tot hun deeltijdse arbeidsregeling.
De premie wordt berekend op basis van de effectieve prestaties en volgende gelijkgestelde prestaties: wettelijke feestdagen, het anciënniteitsverlof, recuperatiedagen, klein verlet, de vormingsdagen en de jaarlijkse vakantie.

Mogelijkheid tot omzetting in een gelijkwaardig voordeel

Vóór 1 juli van elk jaar, kunnen de werkgevers via een bedrijfsakkoord overeenkomen dat de premie wordt toegekend in de vorm van een nieuw evenwaardig voordeel of een combinatie van voordelen met een gelijke totaalwaarde en onder dezelfde voorwaarden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een verhoging van het maandloon, de toekenning of verhoging van de maaltijdcheques, bijdragen in een groeps- of hospitalisatiepremie,…
Om de gelijkwaardigheid na te gaan dient men een algemene vergelijking per werknemer te maken tussen:

  • de totale kost voor de werkgever van de loonsverhoging en/of voordelen en
  • de loonkost voor de werkgever van de jaarlijkse bruto premie van 250 EUR (bruto + patronale RSZ).

De loonkost van de jaarlijkse premie van 250 EUR (bruto +patronale RSZ) wordt geschat op 250 EUR x 1,33 = 332 EUR.
Is de kost van de op ondernemingsvlak toegekende verhogingen lager dan de loonkost van de jaarlijkse premie, dan moet de werkgever het overblijvende saldo onder de vorm van een jaarlijkse premie toekennen.
Voor verdere vragen omtrent de toekenning van deze premie kunnen klanten van het sociaal secretariaat steeds terecht bij hun dossierbeheerder.

Bron:

  • CAO d.d. 1 februari 2016, nr. 132540