• nl
Taalkeuze

PC 314 - Kappersbedrijf en Schoonheidszorgen: Kledijvergoeding

Categorie: Sectoraal   Datum: 17/07/2015

In het paritair comité voor het Kappersbedrijf en de Schoonheidszorgen is er beschermingskledij voorzien voor de werknemers. Voor het Kappersbedrijf kan dit bijvoorbeeld een schort of handschoenen voor eenmalig gebruik zijn. Bij de Schoonheidszorgen kan dit bijvoorbeeld een tuniek, schort,… zijn. 

De volgende situaties zijn mogelijk:

  1. De werkgever stelt beschermingskledij ter beschikking en staat in voor het onderhoud en de reiniging ervan. 
  2. Wanneer de werkgever geen werkkledij ter beschikking stelt van de werknemers en ook niet instaat voor de aankoop, reiniging of onderhoud ervan, moet de werknemer zelf werkkledij aankopen en onderhouden. De werkgever betaalt hiervoor een vergoeding van 1,5 EUR per gepresteerde of aangevatte arbeidsdag. 
  3. Indien de werkgever voorziet in werkkledij maar de werknemer deze zelf moet onderhouden, moet  de werkgever hiervoor een vergoeding van 1 EUR per gepresteerde of aangevatte arbeidsdag betalen. 
  4. Als de vrijheid van werkkledij uitdrukkelijk in het arbeidsreglement of in de arbeidsovereenkomst staat, en dit na een risicoanalyse te hebben uitgevoerd (rekening houdend met art. 3 van het KB van 06/07/2004 betreffende arbeidskledij), moet de werkgever geen vergoeding betalen. 

Bron:

  • CAO van 17 maart 2010 inzake de beschermingskledij, reiniging en onderhoud van werkkledij