• nl
Taalkeuze

PC 314 - Premie eerste job voor kappers en schoonheidsspecialisten

Categorie: Sectoraal   Datum: 26/09/2014

Premie voor de eerste job 

Wie net afgestudeerd is als kapper(-ster) of schoonheidsspecialist(e) én aan het werk is in deze sector, heeft recht op een premie van 150 EUR bruto. 

Voorwaarden 

Om het recht te openen op deze premie moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Binnen de 6 maanden na het afstuderen een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangaan; 
  • (Succesvol) afgestudeerd zijn in één van onderstaande studierichtingen:
Kappers   Schoonheidsspecialisten
Nederlandstalige scholen Franstalige scholen  
Afgestudeerden van het 2e jaar in de 3e graad en van het specialisatiejaar van het voltijds beroeps secundair onderwijs. Afgestudeerden uit het 7e jaar voltijds onderwijs van de Franstalige gemeenschap. Afgestudeerden van het voltijds technisch secundair onderwijs ‘Schoonheidsspecialist(e)’.
Afgestudeerden van het ABO-jaar van het buitengewoon secundair beroepsonderwijs OV3. Afgestudeerden uit het tweede jaar van het IFAPME/EFAPME.  
Afgestudeerden  van de kappersopleiding SYNTRA.    
  • Gedurende 6 maand ononderbroken in dienst zijn in de sector. 

Aanvraag van de premie

Indien aan de voorwaarden voldaan wordt, dan kan de premie aangevraagd worden. 

Hiervoor stuurt men een kopie van de identiteitskaart, diploma, contract en laatste loonfiche naar het Fonds voor Bestaanszekerheid, Dienst ‘Premie voor de eerste job’. Daarnaast dient men ook rekeningnummer, telefoonnummer en emailadres te vermelden, zodat het fonds de premie kan uitbetalen.

Adres Fonds Bestaanszekerheid PC 314:
Vijfwindgatenstraat 21F
9000 Gent

Bron: