• nl
Taalkeuze

PC 320 - Begrafenissector: zondag- en nachtwerk

Categorie: Sectoraal   Datum: 26/06/2015

Binnen het Paritair Comité voor de begrafenissector (PC 320) werd de CAO met betrekking tot zondag- en nachtwerk tijdens de wachtdienst bevestigd door een koninklijk besluit.

Wachtdienst

Het verbod op nachtarbeid en het verbod op werken op zon- en feestdagen werd opgeheven voor werknemers die ingeschakeld worden in wachtdiensten.

Wachtdienst is de toestand waarin de werknemer zich plaatst om snel te kunnen worden bereikt door de werkgever, en om alzo op korte termijn gevolg te kunnen geven aan iedere oproep tot het leveren van dringende prestaties inherent aan het beroep.

De wachtdiensten worden binnen de onderneming omschreven en opgenomen in het arbeidsreglement (begin- en einduur, op welke dagen van de week).

Als er geen effectieve prestaties geleverd worden tijdens de wachtdienst én de werknemer niet verplicht is om fysiek aanwezig te zijn op de werkplek (bij de werkgever of op een andere plaats), wordt deze wachtdienst niet als arbeidstijd beschouwd.

Er wordt een forfaitaire wachtvergoeding betaald per schijf van 30 uur wachtdienst. De wachtvergoeding is gelijk aan het uurloon van categorie 1 in de 38 urenweek met 0 jaar anciënniteit.

De gepresteerde uren wachtdienst worden als volgt betaald:

  • 100% van het loon voor alle uren behalve zon- en feestdagen;
  • 150% van het loon voor alle uren op een zondag;
  • Loon voor de feestdag en 150% van het loon voor alle uren gepresteerd op een zondag.

Voorwaarden om op zondag en ‘s nachts te werken

  • Van wacht zijn;
  • De effectief geleverde arbeidsprestaties moeten dringend en inherent zijn aan het beroep;
  • De wachtdienst moet op ondernemingsniveau verder omschreven worden;
  • Uurroosters moeten verplicht deel uitmaken van het arbeidsreglement.

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 28 april 2015, BS 11 mei 2015, 25435 -  320-kb-weekendwerk
  • CAO van 17 december 2013 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, nr. 120173.