• nl
Taalkeuze

PC 320 - Eindejaarspremie Begrafenisondernemingen voortaan uitbetaald door het Sociaal Fonds

Categorie: Sectoraal   Datum: 12/12/2014

Inleiding

In de sector van de begrafenisondernemingen werd tot eind vorig jaar de eindejaarspremie uitbetaald door de werkgevers. Vanaf 2014 komt hier verandering in. Het Waarborg– en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen neemt voortaan de taak tot vaststelling, wijze van toekenning en uitbetaling van de eindejaarspremie over. 

Bedrag eindejaarspremie

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt voor de bedienden vastgesteld op 8,33% van de onbegrensde lonen aan 100% verdiend tijdens de periode van 1 juli van het voorgaande jaar (2013) tot en met 30 juni van het lopende jaar (2014), en vermeld op de DmfA-aangifte. 

Voor de arbeiders is het bedrag gelijk aan 8,33% van de onbegrensde lonen aan 108% verdiend tijdens dezelfde referteperiode, en vermeld op de DmfA-aangifte.

Het minimumbedrag per betalingsmandaat is vastgesteld op 50 EUR netto. Wanneer de eindejaarspremie 50 EUR netto niet bereikt, wordt er geen betalingsmandaat opgemaakt.  

Het bedrag wordt door het Fonds gestort vanaf 15 december van het lopende jaar.

Voorwaarden

De eerste 30 dagen ziekte, beroepsziekte, arbeidsongeval, bevallingsrust en vaderschapsverlof worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties.

De premie wordt pro-rata toegekend aan werknemers die de firma verlieten omwille van brugpensioen of pensionering, en aan werknemers die op rechtmatige wijze ontslag namen of ontslagen werden, behalve om dringende reden. Tevens ontvangen ook de rechthebbenden van overleden werknemers een eindejaarspremie. 

Bron:

  • CAO 24.09.2013, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de eindejaarspremie door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen, nr. 117354