• nl
Taalkeuze

PC 322.01: Verplichting 60%-regel verdwijnt in de sector van de dienstencheques

Categorie: Sectoraal   Datum: 6/03/2015

De Vlaamse regering heeft beslist om de sector van de dienstencheques meer flexibiliteit aan te bieden door de 60%-maatregel in Vlaanderen af te schaffen. Deze maatregel houdt in dat voor de dienstenchequebedrijven de verplichting geldt dat 60% van de nieuwe werknemers uitkeringsgerechtigde werkzoekenden dienden te zijn of leefloners.

Men heeft ingezien dat deze 60%-maatregel moeilijk haalbaar bleek te zijn voor bepaalde regio’s in Vlaanderen omdat de maatregel geen rekening houdt met de grote verscheidenheid op de arbeidsmarkt. De groep van uitkeringsgerechtigde werkzoekenden is immers niet groot genoeg om hieruit telkens voldoende rekruteringen te halen. 

De publicatie van de afschaffing van deze 60% maatregel wordt verwacht in de loop van maart 2015 gepubliceerd te worden.

De Vlaamse regering zal alternatieven voorzien om deze groep van laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden te blijven activeren en aan een job te helpen. Men zal hier onder andere verder een beroep blijven doen op de VDAB voor wat betreft screening en instroom naar de dienstenchequebedrijven.

Maar ook de ondernemingen moeten nog steeds de nodige aandacht besteden aan de sollicitaties, feedback en specifieke opleidingen voor het personeel.

Bron: