• nl
Taalkeuze

PC 322.01 - Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren: Sectorakkoord 2017-2018

Categorie: Sectoraal   Datum: 1/09/2017

Op 29 juni 2017 sloten de sociale partners binnen het paritair comité voor erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren (PC 322.01) een sectorakkoord af voor de periode 2017 – 2018.

We overlopen hierna de belangrijkste punten.

Koopkrachtverhoging

Verhoging lonen

Vanaf 1 september 2017 verhogen de effectieve en baremieke lonen met 1,1%. Dit is conform hetgeen in het interprofessioneel akkoord werd afgesproken. 

Verhoging vervoerskosten

Op 1 september 2017 worden de vervoerskosten geïndexeerd met 2%. Voortaan worden de vervoerskosten automatisch geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex.

Ook de fietsvergoeding verhoogt op 1 september 2017 van 0,20 EUR/km naar 0,23 EUR/km.

Syndicale premie

De syndicale premie voor het jaar 2017 en 2018 verhoogt naar 105 EUR.

Tijdskrediet

De cao tijdskrediet voorziet in de volgende maatregelen:

 • Recht op 51 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet voor de volgende gevallen:
  • Zorg voor kinderen tot 8 jaar;
  • Palliatieve zorgen;
  • Bijstand en verzorging van een zwaar ziek gezins- en familielid.
 • Recht op 36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet voor het volgen van een opleiding.
 • Recht op uitkering bij landingsbanen vanaf 55 jaar, voor zover er een loopbaan van 35 jaar kan worden aangetoond.
 • De drempel wordt op 5% gehouden. Voor de berekening van de drempel, worden de werknemers van 50 jaar of ouder die een 1/5de loopbaanvermindering uitoefenen of hebben aangevraagd, niet in aanmerking genomen.

Verlenging bestaande cao’s

De cao’s opleiding en risicogroepen worden verlengd voor de periode 2017-2018.

Andere afspraken

Verder werden er nog afspraken gemaakt omtrent de tewerkstelling van ouderen, het werkbaarheidsfonds, de veiligheid en gezondheid, opleidingen, syndicale werking en coaches.

Officieus akkoord

Bovenstaande informatie werd nog niet geofficialiseerd. Het akkoord zelf werd nog niet geregistreerd op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en is dus nog onder enig voorbehoud.

Bron:

 • Diverse berichten.