• nl
Taalkeuze

PC 322.01 - Paritair Comité voor de dienstencheques: Terbeschikkingstelling en onderhoud van de werkkledij

Categorie: Sectoraal   Datum: 2/09/2016

Binnen het Paritair Comité voor de dienstencheques (PC 322.01) werd op 6 juni 2016 een nieuwe cao afgesloten die voorziet in de ‘terbeschikkingstelling en onderhoud van de werkkledij’. Deze cao treedt in werking op 1 juli 2016 en werd gesloten voor onbepaalde duur.

Terbeschikkingstelling en onderhoud

De werkgever is verplicht om gratis werkkledij te verschaffen vanaf het begin van de werkzaamheden. De werkgever blijft eigenaar van de werkkledij.

De werkgever voorziet in het onderhoud, herstel en de reiniging van de werkkledij, alsook in de tijdige vernieuwing ervan.

De werkgever die zelf voorziet in het onderhoud van de werkkledij, voorziet vanaf 1 juli 2016 een nettovergoeding van 0,12 EUR per gepresteerde dag die op ondernemingsniveau onderhandeld wordt. De werkgever legt dit vast in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau.

Indien uit de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen enkel enkel risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving, en als de werkgever niet instaat voor de reiniging en het onderhoud van de werkkledij, mag de werknemer zelf instaan voor de reiniging en het onderhoud.

De werknemer ontvangt dan een vergoeding van 0,38 EUR per gepresteerde of aangevatte arbeidsdag.

Als de werkgever de werkkledij niet voorziet noch het onderhoud en de reiniging hiervan, ontvangen de werknemers volgende vergoedingen:

  • 1,46 EUR per gepresteerde of aangevatte werkdag om de werkkledij te voorzien en/of
  • 0,38 EUR per gepresteerde of aangevatte arbeidsdag voor onderhoud en reiniging van werkkledij.

Deze netto vergoedingen moeten worden opgenomen in de maandelijkse loonberekening van de werknemer.

Bron:

  • CAO 6 juni 2016, nr. 134433.