• nl
Taalkeuze

PC 327.01 - Beschutte Werkplaatsen: Werkgeversbijdragen FBZ

Categorie: Sectoraal   Datum: 1/07/2016

Verhoogde bijdragepercentages 2016-2017

Sedert enkele jaren betalen Beschutte Werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap in functie van de verhoogde noden binnen de sector een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,10% aan het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ), bovenop de normale bijdrage van 0,25%. De totale bijdrage bedraagt dus 0,35% op de loonmassa.

De laatste CAO waarin een dergelijke verhoogde bijdrage is voorzien dateert inmiddels van 2014, werd afgesloten voor een bepaalde duur en daarna – per vergissing – niet vernieuwd. In dit kader werd op 26 april 2016 binnen de sector een nieuwe CAO afgesloten voor de periode 2016-2017 waarbij voor de zes kwartalen waarvoor er geen verhoging is geweest (de vier kwartalen van 2015 en de eerste twee kwartalen van 2016) alsnog een inhaalbeweging wordt voorzien.

Concreet betekent dit dat de bijkomende bijdrage van 0,10% in de loop van 2016-2017 gedurende vier kwartalen wordt opgetrokken naar 0,25%, wat de totale bijdrage voor deze kwartalen dus op 0,50% brengt en waardoor het ‘tekort’ van de voorbije jaren kan worden gecompenseerd. Vanaf kwartaal 2017/3 valt het percentage terug op de ‘normale’ verhoogde bijdrage.

Hieronder vindt u nog een overzicht van de bijdragepercentages.

Kwartaal Basis Bijkomende bijdrage Totale bijdrage
2014/4 0,25% 0,10% 0,35%
2015/1 0,25% / 0,25%
2015/2 0,25% / 0,25%
2015/3 0,25% / 0,25%
2015/4 0,25% / 0,25%
2016/1 0,25% / 0,25%
2016/2 0,25% / 0,25%
2016/3 0,25% 0,25% 0,50%
2016/4 0,25% 0,25% 0,50%
2017/1 0,25% 0,25% 0,50%
2017/2 0,25% 0,25% 0,50%
2017/3 0,25% 0,10% 0,35%
2017/4 0,25% 0,10% 0,35%

Bron:

  • CAO van 26 april 2016, reeds neergelegd, maar nog niet geregistreerd bij de FOD WASO.